Menu
lid van
Waar kunnen wij u mee helpen?

We hebben wat informatie voor u verzameld

• Als er schade wordt geclaimd, onderzoekt de verzekeraar wie schuldig is, wat voor dekking uw polis heeft en hoe hoog het schadebedrag is.

• Wanneer de schade niet uw eigen schuld is, kan deze op de verzekering van de veroorzaker worden verhaald. Een schadeclaim indienen is dan dus wel raadzaam. Kan de verzekeraar de schade niet op iemand anders verhalen? Dan vergoeden zij het schadebedrag, maar u valt (vaak) terug in schadevrije jaren. Dit betekent dat de premie van de autoverzekering omhoog gaat, omdat u minder korting krijgt. Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw premie? Vraag als u de schade meldt of uw tussenpersoon of verzekeraar dit wilt berekenen.

• Wellicht heeft u een bonus of een no-claimbescherming. Hiermee kan u jaarlijks een schade claimen zonder gevolgen voor de premie.

• Bepaalde schades kennen geen terugval in schadevrije jaren, informeer ernaar bij uw verzekering.

• In sommige gevallen is het voordeliger de schade zelf te betalen. Dan behoudt u uw schadevrije jaren en de korting op uw premie. Wat u het beste kunt doen, verschilt per situatie.

• Kleine autoschade kunt u in veel gevallen beter zelf betalen dan claimen op de autoverzekering. Het is dan wel handig te weten hoeveel een reparatie daadwerkelijk gaat kosten en of het nog wel een ‘kleine autoschade’ betreft. Klik hier voor prijzen van A.A.S. Dagherstel. Staat uw schade er niet bij of twijfelt u in welke categorie uw schade valt? Informeer vrijblijvend.

• Veel verzekeraars rekenen bij een schadeclaim een eigen risico van bijvoorbeeld 150 euro. Dat is het bedrag dat u sowieso zelf dient te betalen als u schade claimt. Vallen de reparatiekosten zo laag uit dat ze gelijk of bijna gelijk zijn aan de hoogte van het eigen risico, dan kunt u ze beter zelf betalen.

• Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk een schade die je vergoed hebt gekregen alsnog zelf te betalen. Heeft de schadeclaim een premieverhoging tot gevolg gehad, dan zal de verzekeraar deze ongedaan maken. Houd er rekening mee dat je hiervoor over het algemeen binnen een jaar een verzoek voor moet indienen bij je verzekeraar.

• Heeft u hulp nodig welke situatie het beste voor u is? Aarzel niet en kom langs voor een vrijblijvend advies. We hebben heel veel ervaring met bovenstaande vraagstukken dus kunnen u altijd prima helpen!

Meld uw schade bij uw verzekering

• Het is verstandig de schade zo snel mogelijk te melden bij uw verzekeraar, het liefst binnen een dag. Wanneer u het schadeformulier opstuurt naar uw tussenpersoon of uw verzekeraar, wordt, afhankelijk van het soort verzekering (WA, WA+ of casco) de procedure in gang gezet.

• U kunt bij ons de schade melden door te bellen of de schade te melden via het online schademeldformulier.

• Voor het opmaken van het schaderapport en de verzekeringsafhandeling ontvangen wij graag het kentekenbewijs deel 1 en 2, uw verzekeringsbewijs (groene kaart), rijbewijs en schadedatum. Zie stap 1 Intake (link)WaarborgfondsIn het geval van schade zonder dat de dader bekend is of de dader is wel bekend maar blijkt niet verzekerd te zijn, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer voor een schadevergoeding. Het moet hierbij wel vaststaan dat u zelf niet aansprakelijk bent voor de schade, maar dat deze is veroorzaakt door een derde. Daarnaast moet uw claim voldoen aan een aantal voorwaarden. Alle informatie vindt u terug op de site van Waarborgfonds voor Motorverkeer inclusief alle formulieren en de link om direct een claim in te dienen.